คิดจะมีเว็บไซต์ต้องวางแผนอย่างไร

ก่อนจะลงมือสร้างเว็บ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการออกแบบให้ดีก่อน นอกจากความสวยงามแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ

Continue reading “คิดจะมีเว็บไซต์ต้องวางแผนอย่างไร” »

เทคนิคง่ายๆกับการขายของออนไลน์

“ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยละค่ะว่าการขายของออนไลน์นั้นเป็นเรื่องที่หลายคนกำลังทำและมองหาโอกาสที่จะทำอยู่ ถูกต้องไหมค่ะ? หลายๆท่านที่กำลังทำอยู่อาจกำลังเจอกับปัญหาโลกแตกที่ว่า ทำไมลูกค้าไม่ยอมซื้อของจากเว็บเราซักทีนะ? บางคนก็ตั้งข้อสงสัยกับตัวเองว่า เราทำอะไรพลาดกันแน่? ทำไมขายไม่ดี? ทุกคำถามเรามีทางออกให้คุณเสมอค่ะ ”

วันนี้เรามารู้จักเทคนิคง่าย ในการขายของออนไลน์ดีกว่าค่ะ

  1. สร้างความประทับใจในการเข้ามาดูสินค้า
  2. สร้างความน่าเชื่อถือในสินค้า
  3. ให้ข้อมูลแนะนำสิ่งที่ดีๆในตัวสิ้นค้านั้นๆ
  4. เลือกวิธีการชำระเงิน
  5. จัดโปรโมชั่นในการขายสินค้า
  6. ประชาสัมพันธ์สินค้า/โฆษณาสินค้าเพือดึงดูดความสนใจ
  7. บริการหลังการขาย เป็นสิ่งที่จำสำคัญในการขายของออนไลน์

ที่มาของเว็ปไซต์ : http://bandaelsalvador.com

 

บทบาทของการประชาสัมพันธ์ในการตลาดเว็บไซต์

การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด หรือ MPR เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาด (PR Support Marketing) ซึ่งเป็นพัฒนาการส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ และเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน เพราะเป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดน และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักประชาสัมพันธ์และนักการตลาดต้องศึกษา พัฒนา และปรับกลยุทธ์ทั้งการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้ทันกันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินงานนั้นนักประชาสัมพันธ์ต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายการตลาด

การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ และหลากหลายสถานการณ์ ทั้งทางด้านตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งจะแตกต่างจากการประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปมีมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ทางด้านที่ไม่ใช่ตัวเงินเป็นหลัก วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการทำการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่จะเป็นแนวทางสำหรับการนำองค์กรธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้นั้น จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน แน่นอนและวัดผลได้ ซึ่งวัตถุประสงค์เหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามลักษณะเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์โดยภาพรวมของธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดได้ วิรัช ลภิรัตนกุล (2544) ได้กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดว่า สามารถนำไปใช้ในหลาย ๆ วัตถุประสงค์ ดังต่อนี้
1.เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตื่นตัวและรบรู้ (Raise awareness)
2.เพื่อบอกกล่าวและให้ความรู้ (Inform and Educate)
3.เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจอันดี (Gain understanding)
4.เพื่อสร้างความเชื่อถือไว้ว้างใจ (Build trust)
5.เพื่อสร้างความเป็นมิตรไมตรี (Make friend)
6.เพื่อให้เหตุผลประชาชนสำหรับการซื้อ (Give people reasons to buy)
7.เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับของผู้บริโภค (Create a climate of consumer acceptance)

เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์การตลาด

ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 1999) ปรมาจารย์ชื่อดังด้านการตลาด ได้เสนอแนะชุดเครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์การตลาดที่เรียกว่า “P E N C I L S” ซึ่งประกอบด้วย

P = Publication หมายถึง การประกาศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น นิตยสาร รายงานประจำปี เอกสารแผ่นพับสำหรับแจกลูกค้า เป็นค้น

E = Events หมายถึง การจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ เช่น การเป็นผู้อุปถัมภ์รายการกีฬา หรืองานแสดงศิลปะ งานแสดงการค้า เป็นต้น

N = News หมายถึง การนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน เช่น การส่งข่าวเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือพนักงาน

C = Community Involvement Activities หมายถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

I = Identity Media หมายถึง การใช้สื่อเฉพาะที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร เช่น เครื่องเขียน นามบัตร หัวจดหมาย การแต่งกาย เป็นต้น

L = Lobbying Activity หมายถึงกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นความพยายามใช้การโน้มน้าวใจเพื่อจูงใจให้มีการออกกฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการยับยั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่ขัดต่อการดำเนินธุรกิจหรือผลประโยชน์ของธุรกิจ

S = Social Responsibility หมายถึง กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร

 

อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์การตลาด (MPR) เป็นเพียง หน้าที่พิเศษ” (Specialty Function) ของการประชาสัมพันธ์ที่นำมาสนับสนุนการตลาดเท่านั้น มิใช่ครอบคลุมการประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ดังนั้น ในอีกนัยหนึ่งการประชาสัมพันธ์การตลาดจึงเป็นเครื่องมือและเทคนิค (Tools & Techniques) ส่วนหนึ่งของการดำเนินการประชาสัมพันธ์ขององค์กร การนำประชาสัมพันธ์การตลาดมาใช้ในการส่งเสริมการตลาดสินค้าอย่างเหมาะสม นอกจากจะเป็นการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายคุ้มค่าทรงประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการตลาดที่ยั่งยืนอีกด้วย เหมาะสมกับการตลาดในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีงบประมาณการตลาดไม่สูง ถ้าจะไปหาญสู้ในสนามของยักษ์ใหญ่ก็เห็นจะลำบาก แต่หากเลือกใช้กลยุทธ์ MPR ที่ชาญฉลาด ก็ยังพอจะมีทางให้เข้าไปในใจของผู้บริโภคกลุ่มเหมาะๆ บวกลบแล้วอาจทำกำไรให้บริษัทได้อย่างมหาศาลทีเดียว

 

กลยุทธ์สื่อออนไลน์เพื่อธุรกิจ

สื่อออนไลน์

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสื่อวีดีโอออนไลน์ หรือ คลิปโฆษณาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาก Continue reading “กลยุทธ์สื่อออนไลน์เพื่อธุรกิจ” »

เปิดโลกออนไลน์ให้กิจการด้วย Affiliate Marketing

affilate

Affiliate Marketing เป็นวิวัฒนาการของการทำธุรกิจยุคใหม่ที่ใช้เหล่าบรรดานายหน้าบนโลก Continue reading “เปิดโลกออนไลน์ให้กิจการด้วย Affiliate Marketing” »

สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนที่จะเปิดร้านค้า

profit

รู้ไว้ไม่เจ๊งกับ 5 องค์ประกอบในการเปิดร้านค้า

เด็กยุคสมัยนี้อาจจะลืมไปแล้วว่า การเปิดท้ายขายของ หรือการตั้งร้านขายของมันทำกันยังไง เราต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง วันนี้เราจะมาพูดให้ฟังถึง “สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนที่จะเปิดร้านค้า” เพื่อจะเป็นไอเดียที่ดีสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดธุรกิจของตัวเองให้โตมากขึ้น

Continue reading “สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนที่จะเปิดร้านค้า” »

ร้านค้าออนไลน์บริหารยังไงให้รอด

ร้านค้า

การตลาดออนไลน์ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่อง บนโลกอินเทอร์เน็ตอะไรก็ดูรวดเร็วไปหมด หากผู้ประกอบการไม่ยอมปรับตัว ก็จะทำตลาดได้ยากขึ้น เพราะเดี๋ยวนี้คนไทยเองก็ตื่นตัวกับการซื้อของออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะบนโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันจำนวนร้านค้าที่อยู่บนโซเชียลมีเดียน่าจะมีประมาณล้านเพจ เพราะใครๆ ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าในโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย แทบไม่มีต้นทุน แต่ความจริงแล้วมีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอยู่รอดเพียงน้อยนิดเท่านั้น จึงกล่าวได้ว่าการขายของออนไลน์นั้น เข้าไปขายง่าย แต่ขายได้ยาก
Continue reading “ร้านค้าออนไลน์บริหารยังไงให้รอด” »